Artist with newborn by Rachael Ikins

…at her breast, robe slips silk,

her shoulders, left arm cramps above

joint, as she nurses her son, 2 a.m. Floor

lamp illuminates her,

she perches on a stool.

Face-to-faces her easel.

Right arm brushes, strokes, feathers, teases

paint, baby clutches. Nurture flows

through her. Color flows from her. Sleeve slips,

slides up muscled forearm, white wrist where

her watch band blocks sun’s rays. Days she pushes

his stroller, he dozes, she dreams

of dancing.

Other breast peeks from robe

matches rhythm, painting process,

she evokes a face from mystery,

until rainbow eyes gaze into hers.

Baby hiccups, his bare heel spasms,

smears paint, paper. She must relinquish

a brush to wipe his foot, his mark remains

on her painting (her heart) their composition.

She lifts him close with crooked elbow, kisses

his tufted head. She rocks on her stool.

He sleeps against her shoulder. Drools

down her skin. She does not care.

She picks up the brush.

There is so

little

time.

 

Translation by Michelle Dunne

Ealaíontóir le Naíonán Nuabheirthe 

…ar a brollach, sleamhnaíonn gúna síoda,

a guaillí, a lámh chlé ag éirí craptha

agus í ag cothú a mic, 2 r.n. Urlár

solas an lampa uirthi,

suíonn sí ar stól.

aghaidh ar aghaidh os comhair a tacais.

An phéint á cuimilt, á stríocadh ag a lámh dheas,

beireann an leanbh greim uirthi. Sileann oiliúint

tríthi. Sileann dath uaithi. Sleamhnaíonn muinchille

thar rí mhuscalach, caol na láimhe báine san áit a

mbacann strapa a huaireadóra gathanna na gréine. Laethanta a bhrúnn sí

a bhugaí, codlaíonn seisean, bíonn brionglóidí aici siúd

faoin damhsa.

An chíoch eile le feiceáil laistigh den ghúna

an rithim chéanna, próiseas péinteála,

dúisíonn sí aghaidh ó mhistéir,

go dtí go bhféachann súile ildaite ina súile féin.

Snag air, freanga ina sháil nocht,

péint smeartha, páipéar. Tá uirthi scuab a ligean uaithi

chun a chos a chuimilt, fanann a lorg

ar a pictiúr (a croí) a saothar.

Ardaíonn sí chuici é lena huillinn, póg

dá charnfholt. Luascann sí ar a stól.

Codlaíonn sé ar a gualainn. Ag priosláil ar

a craiceann. Is cuma léi.

Piocann sí suas an scuab.

Tá an t-am

ag

imeacht.

Rachael Ikins is an award winning poet and visual artist. She grew up in the region of Central New York State USA, which had a huge impact on her artistic adventures. She has four chapbooks of poetry published, most recently God Considered the Horizon. Rachael designs her own cover art. She lives with her cat and two dachshunds, who appear in both her fantasy novel The Complete Tales from the Edge of the Woods, and the second manuscript in this trilogy. You can find out more on her website, blog and also here Michelle Dunne is a folklorist, local historian, toponymist and translator from Westmeath. Once upon a time, she wrote poetry and short stories that only her immediate family and encouraging English teacher were permitted to read. She enjoys art in all its forms, but particularly literature because she likes words. You can contact Michelle at mdunne99@hotmail.com

Inspired by

This inspired

© 2024 Spontaneity. Copyright of contributions remains with the artist.